Avisos

Salmos: Ley de la naturaleza

Shizen no Setsuri

Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba.

Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri.

Daishizen seifuku sento hokorikeru hito itsushika ni seifuku sarekeri.

Ley de la Naturaleza

Eternamente Cielo y Tierra prosperan porque todos sus… Continue reading

Página 1 de 30123456789...Última »

Destacados

Meishu Sama

Johrei

Clases del Reverendo Nakahashi

Templo Luz del Oriente

Construcción de la Torre de Miroku