Avisos

Salmos: Cómo vivir

Yo ni shoshite

Iubeki to iwade yoki koto aru yo nari michi ni aru mono kokoro seyoyume.

Jookon no hito no shirushi wa majiwarite nanika wa shira ni yukashisa honomeku.

Kokoro yoki wa shiroki wo shiro to sono mama ni noru koto no ha wo kiku nizo arikeru.… Continue reading

Página 1 de 30123456789...Última »

Destacados

Meishu Sama

Johrei

Clases del Reverendo Nakahashi

Templo Luz del Oriente

Construcción de la Torre de Miroku