Mural de Avisos
  • Culto do Ano-Novo
    Dia 1º de janeiro, segunda-feira, às 10h
  • Oração de passagem do ano
    Dia 31 de dezembro, domingo, à meia-noite.
  • Culto do Natalício de Meishu Sama
    Dia 23 de dezembro, sábado, às 10h.

Meishu Sama

Johrei

Kannon

Torre de Miroku

Templo Luz do Oriente

Aulas de aprimoramento

Johrei

De 2a a 6a das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 19h00

Aos Sábados das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 18h00

Orações *

De 2a a Sábado às 08h00 e às 18h00

Culto Mensal de Ação de Graças *

Todo 1º domingo do mês, às 10h00

Celebração em Homenagem a Antepassados *

Todo 3º domingo do mês, às 10h00

* Todas as orações, cultos e cerimônias são transmitidas ao vivo pelo Youtube.

17:27
Streaming - Templo Luz do Oriente
03:42
Streaming - Templo Luz do Oriente
01:11:51
Streaming - Templo Luz do Oriente
29:17
Streaming - Templo Luz do Oriente
08:38
Campanha da 2° etapa da Construção do Complexo da Torre de Miroku
O Templo Luz do Oriente lança a campanha da continuação...
06:29
051097 Um Mundo de Beleza
Palestra de aprimoramento com o Reverendo Minoru Nakahashi sobre Um...

Últimas do Blog

Salmos: Lei da natureza
| |

Shizen no Setsuri Tokotowa ni ooame tsuchi no sakayuru wa momo no ugoki no kurui nakereba. Daishizen no utsukushisa koso hokani naki tootoki mugon no oshie narikeri. Daishizen seifuku sento hokorikeru hito itsushika... leia mais

Salmos: O homem de princípios
| |

Mabito Eiketsu to yoni tataeraruru hito yori mo bannin shitau hito nozomu ware. Hito no yo no kuraku no moto wa mina ono ga te mote tsukurishi mono ni arikeru. Ooi naru nozomi... leia mais

Salmos: Gratidão
| |

Kansha Hoon Tarachine no chichi haha nakuba utsushi yo ni kono mi kono tama araji tozo omou. Harakara to mutsumi au mi to nari ni keru Kami no mihikari kakaburite yori. Hito no... leia mais