Avisos

Salmos: Dádiva de Deus

Shin On

Sono koro wo kaeri misureba osoroshimo yamiji tsue naku samayoishi ware.

Dangai no yukute ni aru ga shirarekeri Kami no hikari ni terasarete yori.

Imasara ni suginishi koto wo wasurenan waga orokasa no toga ni ariseba.

Dádiva de Deus

Apavorante relembrar aqueles tempos tão distantes. Escuros… Continue lendo

Página 1 de 30123456789...Última »

Destaques

Meishu Sama

Johrei

Aulas do Reverendo Nakahashi

Templo Luz do Oriente

Construção da Torre de Miroku