Japón: Minoru Nakahashi

El objetivo de este blog es registrar los viajes del Rev. Minoru Nakahashi, por lo tanto, compartir Japón y su perspectiva sobre los misterios de esta … Leia Mais

Salmos: Arte

Geijutsu Geijutsu wo tanoshimu kokoro yutaka naru hito koso tengoku ni juusureba nari. Hito no nasake tsuki yuki hana ni me wo sorasu hito wa mitama … Leia Mais