Salmos: Gratitud

postado em: Salmos | 0

Kansha Hoon Tsutsuga naku tada arusae mo ohokenaki sukui no michi ni irishi ureshisa. Tataetemo tatae tsukusenu oomisachi fude mo kotoba mo arawasu yoshi naki. Yo … Leia Mais

Salmos: Pureza del alma

postado em: Salmos | 0

Kiyoki Mitama Kototama no chikara wa kiyoki mitama yori izurushi nakuba kai nakarikeru. Murakimo no kokoro wo kiyome shiko no yo wo kiyomuru wazazo shin no … Leia Mais

1 2 3 4 5